Lên IOS 8 có xuống được nữa không

Apple bắt đầu ngừng chứng thực cho iOS 7.1.2 do đó nếu thiết bị của bạn đã lên iOS 8 thì sẽ không thể quay trở về firmware cũ được nữa.
Mới tuần trước đây Apple còn chứng thực cả hai phiên bản để cho những ai “lỡ” lên iOS 8 thì còn có đường quay về, nhưng đến hôm nay 29-09-2014  thì con đường đó trở thành một chiều. Nói cách khác, những thiết bị nào chỉ có thể chạy đến iOS 7 thì tất nhiên vẫn có thể khôi phục firmware lại của mình, nhưng máy nào có hỗ trợ iOS 8 đều bị buộc nâng cấp lên phiên bản mới nhất. Chúng ta có thể bắt đầu nói lời tạm biệt với iOS .

Advertisements